มือถือ: 063 516 6296 โทร: 0 2956 6118 โทรสาร: 0 2956 6117 komcharne@gmail.com

อาหารบำบัดโรค เมนูวันนี้ คัดสรรที่คุณค่าด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

อาหารบำบัดโรค เมนูวันนี้ คัดสรรที่คุณค่าด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

Kuu Ne ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ราชวิถี โดยคุณลาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ เป็น รพ.นำร่อง ต้นแบบ อาหารสุขภาพ ผลิตอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์บริโภค ตามวิสัยทัศน์ อาหารดีมีคุณภาพ วิชาการเป็นเลิศ เกิดสุขในองค์กร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโภชนาการประจำโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สู่ภาคปฏิบัติจริง โดยมีผลิตภัณฑ์ คูเน่ ผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพ โซเดียมต่ำปลอดสารเคมีธรรมชาติ100% เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วย  ขอขอบพระคุณทุกท่านมาก ณ โอกาสนี้

 

 

โภชนากร โรงพยาบาล สามารถสั่งซื้อ Kuu Ne / Kuu Chef ได้นะ อยู่ในทะเบียนบัญชีรายชื่อวัตถุดิบในการประกอบอาหารของ กรมการแพทย์ และสำนักการแพทย์แล้ว

ติดต่อได้ที่ คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ 0867917007 บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด 

www.ptpfoods.com

www.facebook.com/kuunepage

Line id : OatEcho

Kuu Ne / Kuu Chef  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ภัตราคาร ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร

ซึ่ง The Mall Group ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Gourmet Market – Home Fresh Mart

ในการปรุงอาหารสุขภาพ ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสุขภาพดี ด้วยแนวคิด 

ลูกค้าคุณ ลูกค้าเรา สร้างคุณค่าร่วมกัน ไปด้วยกัน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

Kuu Ne / Kuu Chef  นวัตกรรมผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพโซเดียมต่ำปลอดสารเคมี ไม่มีเนื้อสัตว์

กุ๊ก เชฟ ภัตราคาร ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน สำนักปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ อุตสาหกรรมอาหาร สามารถสั่งซื้อ Kuu Ne / Kuu Chef ได้แล้วผ่านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร จากสถาบันอาหาร

ภายใต้มาตรฐาน GMP  ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. และ ฮาลาล

 

ติดต่อได้ที่ คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ 0867917007 บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด 

www.ptpfoods.com

www.facebook.com/kuunepage

Line id : OatEcho

Line : @WFK7799W

ส่งความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *