มือถือ: 063 516 6296 โทร: 0 2956 6118 โทรสาร: 0 2956 6117 komcharne@gmail.com
มาทำความรู้จักกับ “ฮาลาล” กันเถอะ

มาทำความรู้จักกับ “ฮาลาล” กันเถอะ

มาทำความรู้จักกับ “ฮาลาล” กันเถอะ                   “ฮาลาล”  เป็น คำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า“อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ                 “เครื่องหมายฮาลาล” คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล”ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า   ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดย เครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น                 ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ รักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัติ ตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ วัตถุดิบหลักในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุงอื่น ๆ ต้องระบุแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือได้ว่า “ฮาลาล”โดยไม่แปดเปื้อนกับสิ่งต้องห้าม วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติ และหรือได้เชือดตามศาสนบัญญัติ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิต หรือปรุงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องเป็นมุสลิม ในระหว่างการขนย้าย ขนส่ง หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น ต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น ต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ                 หน้าที่ของผู้เชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัติเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่ฮาลาล มีดังนี้ ต้องนับถือศาสนาอิสลาม สัตว์ที่จะเชือดนั้น ต้องเป็นสัตว์ที่รับประทานได้ตามหลักศาสนาอิสลาม ต้องไม่ปะปนสัตว์ที่จะเชือดกับสัตว์ต้องห้ามในระหว่างขนส่ง ต้องไม่ทารุณสัตว์ก่อนการเชือด ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชือดต้องมีความคม ให้ผู้เชือดกล่าวพระนามของพระผู้เป็นเจ้า ขณะเริ่มทำการเชือด โดยต้องเชือดในคราวเดียวกันให้แล้วเสร็จ โดยไม่ทรมานสัตว์ ต้องเชือดให้หลอดลม หลอดอาหารและเส้นเลือดข้างลำคอของสัตว์ที่ถูกเชือด ขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง โดยสัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดเท่านั้น สัตว์นั้นต้องตายสนิทเองก่อน จึงจะนำไปดำเนินการอย่างอื่นต่อได้                 สิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ (ห้ามใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยเด็ดขาด) ได้แก่ สัตว์ต้องห้าม ได้แก่                                 1.1 สุกร สุนัข หมูป่า ลิง                                 1.2 สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน                                 1.3 สัตว์ที่มีพิษ หรือสัตว์นำเชื้อโรค เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ                                 1.4 สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามศาสนบัญญัติ เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน                                 1.5 สัตว์ที่ลักษณะน่ารังเกียจ เช่น เหา แมลงวัน หนอน ฯลฯ                                 1.6 สัตว์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลา                                 1.7 สัตว์ที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด                                 1.8 สัตว์เพื่อการบริโภคโดยทั่วไป ที่ไม่ได้เชือดตามหลักการของศาสนาอิสลาม เลือดสัตว์ต่าง ๆ อาหารที่มาจากพืชที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ                 เป็น ที่น่ายินดีของกำลังพล เหล่าทหารพลาธิการ ตลอดจนกำลังพล สังกัด ทบ. โดยทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่โรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ของเราได้รับการรับรอง “เครื่องหมายฮาลาล” จาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ให้สามารถผลิตเสบียงกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายฮาลาล ถึง 40 รายการ (61 ผลิตภัณฑ์) ด้วยกัน นับเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ ด้วยสายงานพลาธิการให้ขจรขจายไปทั่วโลก เนื่องจากเสบียงฮาลาล ที่ผลิตจากโรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบกนั้น มิได้จำกัดกรอบของผู้บริโภคไว้แต่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น หากแต่เสบียงฮาลาลนั้น มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพในตัวของมันเอง เป็นที่ยอมรับของทุกชาติทุกภาษา เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว                 ที่ ผ่านมาเสบียงฮาลาลของกรมพลาธิการทหารบก ได้ปรากฏโฉมต่อสายตาของสาธารณชนและสื่อมวลชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่หลายครั้งหลายครา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวทากระเทียมพริกไทย เนื้อนกกระจอกเทศทากระเทียมพริกไทย เนื้อไก่งวงทากระเทียมพริกไทย และไก่ทากระเทียมพริกไทย เป็นต้น                 กอง ทัพบกได้มอบหมายให้กรมพลาธิการทหารบก ผลิตเสบียงฮาลาลจำนวนหนึ่ง ส่งไปสนับสนุนกองกำลัง 976 ของไทย ซึ่งได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรัก โดยทหารไทยในกองกำลัง 976 ก็ได้ใช้เสบียงเหล่านี้ แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวอิรัก เพื่อบรรเทาความหิวโหยและปวดร้าวจากภัยสงคราม เพื่อมนุษยธรรม สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างทหารไทย และประชาชนชาวอิรัก เปรียบประดุจ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ เป็นความปรารถนาดีที่บริโภคได้”                 กรม พลาธิการทหารบก คงไม่หยุดยั้งอยู่เพียงเท่านี้ ก้าวต่อไปของเรา จะเป็นการเร่งปรับปรุงโรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับเครื่องหมายรับรอง อย. จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาเสบียงกระป๋องสำเร็จรูปให้มีความหลายหลาก ผลักดันให้โรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก เป็นครัวของกองทัพอย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเหมาะเจาะที่มุ่งหวังจะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นครัวของโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกให้โดดเด่นเป็นมหาอำนาจทางการอาหาร ต่อไป                 มาถึงตรงนี้ ท่านได้ลองลิ้มชิมรส “ความปรารถนาดีที่บริโภคได้” จากโรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ในรูปแบบของ “เสบียงฮาลาล”แล้วรึยัง ที่มา... อ่านเพิ่มเติม
อาหารบำบัดโรค เมนูวันนี้ คัดสรรที่คุณค่าด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

อาหารบำบัดโรค เมนูวันนี้ คัดสรรที่คุณค่าด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

Kuu Ne ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ราชวิถี โดยคุณลาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ เป็น รพ.นำร่อง ต้นแบบ อาหารสุขภาพ ผลิตอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์บริโภค ตามวิสัยทัศน์ อาหารดีมีคุณภาพ วิชาการเป็นเลิศ เกิดสุขในองค์กร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโภชนาการประจำโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สู่ภาคปฏิบัติจริง โดยมีผลิตภัณฑ์ คูเน่ ผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพ โซเดียมต่ำปลอดสารเคมีธรรมชาติ100% เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วย  ขอขอบพระคุณทุกท่านมาก ณ โอกาสนี้     โภชนากร โรงพยาบาล สามารถสั่งซื้อ Kuu Ne / Kuu Chef ได้นะ อยู่ในทะเบียนบัญชีรายชื่อวัตถุดิบในการประกอบอาหารของ กรมการแพทย์ และสำนักการแพทย์แล้ว ติดต่อได้ที่ คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ 0867917007 บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด  www.ptpfoods.com www.facebook.com/kuunepage Line id : OatEcho Kuu Ne / Kuu Chef  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ภัตราคาร ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่ง The Mall Group ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Gourmet Market – Home Fresh Mart ในการปรุงอาหารสุขภาพ ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสุขภาพดี ด้วยแนวคิด  ลูกค้าคุณ ลูกค้าเรา สร้างคุณค่าร่วมกัน ไปด้วยกัน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้     Kuu Ne / Kuu Chef  นวัตกรรมผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพโซเดียมต่ำปลอดสารเคมี ไม่มีเนื้อสัตว์ กุ๊ก เชฟ ภัตราคาร ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน สำนักปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ อุตสาหกรรมอาหาร สามารถสั่งซื้อ Kuu Ne / Kuu Chef ได้แล้วผ่านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร จากสถาบันอาหาร ภายใต้มาตรฐาน GMP  ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. และ ฮาลาล   ติดต่อได้ที่ คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ 0867917007 บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด  www.ptpfoods.com www.facebook.com/kuunepage Line id : OatEcho Line... อ่านเพิ่มเติม
ควรใส่ชุดใหม่ที่ซื้อมาทันที หรือควรจะซักก่อน? แพทย์โรคผิวหนังมีคำตอบ

ควรใส่ชุดใหม่ที่ซื้อมาทันที หรือควรจะซักก่อน? แพทย์โรคผิวหนังมีคำตอบ

รายงานจาก Wall Street Journal ระบุ 3 เหตุผลที่ควรซักชุดใหม่ก่อนใส่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผิวหนัง ดร. Donald Belsito แพทย์ด้านผิวหนังที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Columbia อธิบายว่าทำไมเราจึงควรซักผ้าที่ซื้อมาใหม่ก่อนที่จะนำมาสวมใส่ ด้วยเหตุผลหลัก 3 ข้อด้วยกัน ข้อแรกคือ ‘สารเคมี’ หลาย คนอาจนึกไม่ถึงว่าเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆหมาดๆนั้น อาจเดินทางผ่านมาแล้วหลายประเทศ คืออาจจะทอขึ้นในประเทศหนึ่ง ย้อมในอีกประเทศหนึ่ง แล้วนำไปเย็บในอีกประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะนำส่งขายทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็มีกฏหมายเรื่องการใช้สารเคมีในการผลิตเสื้อผ้าแตกต่าง กันไป ทั้งสีย้อมผ้า ยาฆ่าเชื้อและยากำจัดกลิ่นประเภทฟอร์มาลดีไฮน์  สาร เคมีที่ตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนัง ทำให้คัันหรือเป็นผื่นแดงตามผิวส่วนที่สัมผัสกับเนื้อผ้า รายงานของรัฐบาลสหรัฐฯชี้ว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่วางขายในอเมริกา มีระดับสารฟอร์มาลดีไฮน์สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้มาก ดร.Belsio บอกว่าสารเคมีในสีย้อมผ้านั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถชำระออกได้จากการซักเพียง ครั้งเดียว ดังนั้นคนที่แพ้ง่ายจึงควรซักเสื้อผ้าใหม่หลายครั้งก่อนนำมาใส่ ข้อที่สองคือ ‘เชื้อโรคและแมลงที่ไม่ได้รับเชิญ’ ดร.Belsio บอกว่าเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ อาจผ่านมือคนมากมาย ผ่านการลองสวมมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ไม่อาจคาดเดาได้ว่ามีเชื้อโรคปะปนในชุดมากมายแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีหลายกรณีที่มีผู้ติดเหาจากการลองชุดในรา้นเสื้อผ้ามาแล้ว ข้อที่สามคือ ‘ความอับชื้นและเชื้อรา’ เนื่อง จากประเทศผู้ผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนชื้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความชื้นปะปนใเสื้อผ้าที่บรรจุในลังหรือกล่อง ซึ่งเตรียวส่งออกไปประเทศต่างๆ นั่นเป็นที่มาของเชื้อราในเสื้อผ้า และถึงแม้โรงงานผู้ผลิตได้ใส่สารดูดความชื้นไปกับลังเสื้อผ้า ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชื้อราจะหายไป ที่สำคัญสารดูดความชื้นบางชนิดคือตัวการที่ทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังอย่างรุนแรง ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือต้องซักเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ทุกชิ้นทุกตัวก่อนสวมใส่ เพื่อล้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไป รายงานจาก Wall Street Journal / เรียบเรียงโดย ทรงพจน์ สุภาผล  ที่มา... อ่านเพิ่มเติม
Page 4 of 12« First...23456...10...Last »

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

all logo

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด
คุณคมชาญ มือถือ 086 791 7007
โทร. 0 2956 6118 โทรสาร 0 2956 6117
E-mail : komcharne@gmail.com
facebook : Kuu Ne คูเน่ (facebook.com/KuuNePage)
Line id : OatEcho